Illustrationer


Illustrationer från läromedlen “Tidslinje i bild och text” 1 och 2, Liber Förlag

IMG_0655   IMG_0668   IMG_0696   IMG_0648